Call +420 737 446 131 Call +420 241 483 607 info@veterina-michle.eu

CHIRURGICKÁ VETERINÁRNÍ PÉČE


  •  sedace a anestezie (lokální, celková)
  •  tlumení bolesti
  •  chirurgie měkkých tkání (kastrace, cisařský řez, torze žaludku, enterotomie, enterektomie, probatorní laparotomie, kýly
  •        (pupeční, tříselná, perineální), operativní řešení novotvarů , akutní stavy poranění, plastická chirurgie, odstranění
  •        nádorově změněné mléčné lišty, apod.)
  •  chirurgie očí (ektropium, entropium, plastika 3. víčka, léčba erozí a vředů rohovky – flapy, zprůchodnění slzných kanálků,
  •        enukleace, eviscerace bulbu, exenterace orbity)
  •  chirurgie uší (ablace zvukovodu, resekce zvukovodu, othematomy)
  •  ortopedie – luxace číšky, ruptura kolenních vazů, osteosyntézy zlomenin